عیارگیری

از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی فلز موجود در آن تعیین می‌شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می‌شود. بطوری که حتی تفاوت کم در غلظت می‌تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه‌ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.

برچسب ها: می‌شود
زمان: 2015-07-06 01:28:48

مطالعات پزشکی و بالینی

عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن، شاخص­های مهمی از بی نظمی‌های فیزیولوژیکی می‌باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه‌ای از یک حالت دیابتی  است و وجود سرب در خون، از شناخته‌ترین مثال­ها در این زمینه می‌باشد.

برچسب ها:
زمان: 2015-07-06 01:28:48

انواع تجزیه

وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می‌گردد، تجزیه کیفی نامیده می‌شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوط­ها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می‌شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتم­ها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروه­های عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایش­هایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می‌شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.

شیمی تجزیه در ایران در چهار گرایش اصلی دسته­بندی می­شود. این چهار گرایش عبارت­انداز:

1-جداسازی Separation

2-الکتروشیمی electrochemistry

3-اسپکتروسکوپی spectroscopy

4-کمومتریکس chemometrics

در پست  جداگانه  شاخه بندی گرایشهای شیمی تجزیه در ایران را بررسی می کنیم.

زمان: 2015-07-06 01:28:48

مفاهیم پایه

نمونه:عبارت است از بافتی کلان که عمل تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام می‌شود. آنالیت:آن بخشی از نمونه است که قصد بررسی کمی آن را داریم.به عنوان مثال در عمل اندازه گیری میزان منیزیم در خاک،خاک نمونه و منیزیم آنالیت می‌باشد ویا در اندازه گیری میزان اوریک اسید در خون،خون نمونه و اوریک اسید آنالیت می‌باشد. در متون علمی در ارتباط با نمونه اغلب لفظ آنالیز و یا تجزیه را به کار می‌برند و در مورد آنالیت لفظ تعیین،همچنین محاسبه کاربرد دارد.

زمان: 2015-07-06 01:28:49